Design

Skisser på papper föregår byggandet, men ej detaljerade ritningar. Objekten växer fram under arbetets gång. Ovanliga material kan användas. Olika ytstrukturer ställs mot varandra. Jag har arbetat mycket med att kombinera trä med detaljer av akrylglas. Kontrasten mellan ett gammalt traditionellt hantverksmaterial och det i
sammanhanget unga ”plexiglaset” kan bli mycket spännande.
Träslaget jag använder mest är ask eftersom detta finns i stora mängder där jag bor på Gotland. Men även körsbär och fanér av fågelögonlönn har kommit till användning


Tekniska lösningar när det gäller elektronik och akustik

Kännedom om befintliga lösningar och konstruktioner. Reducering av allt som förefaller onödigt. Kombinera ihop eleganta lösningar på nya sätt.
En teknisk pryl behöver inte se ut som en apparat. Funktionen skall vara vägledande men formspråket kan komma från den icketekniska sfären.