Varför Musik?

Från barnsben har den alltid funnits där, från hemmet via skolan till eget musicerande i olika former, numera endast som sång.

Varför klassisk musik?

Tidig konserterfarenhet tillsammans med en äldre syster öppnade
mina öron.

Varför Jazz?

En jazzmusikaliskt duktig klasskamrat i gymnasiet lärde mig spela
bas och grunderna i jazztänkandet. Detta ledde fram till spel från
början i trioform, och så småningom även i andra jazzsammanhang.

Varför bygga egna lyssningsapparater?

Eftersom jag inte längre spelar själv men ändå vill vara delaktig i musikskeendet är detta min chans. Sista länken i kedjan är helt
beroende av mina egna insatser. Dessutom har jag ett stort tekniskt intresse