Konstruktionsidé

Min huvudprincip går ut på att hålla de tre enheterna drivmekanism/lagring, tonarmsbord/tonarm/pickup och skivtallrik/skiva helt skilda från varandra mekaniskt/akustiskt, samt att alla tre enheterna skall ha en stor egen massa.

Genom att förse grammofonen med en kraftig motor som kan driva en skivtallrik med stor egen massa skapar jag förutsättningar för rena toner utan svaj.

Tonarm/pickup skall vara en stabil enhet med minimal friktion i vertikala och horisontella lagringar. Sidokrafterna på ”nålen” skall vara balanserade vid varje position på skivan.

Jag arbetar med dubbla skivtallrikar med dämpning emellan för att isolera skivan från resten av grammofonen. Skivan centreras på tallriken med en mittpinne som ej har kontakt med lagringen.

All dämpning mellan enheterna sker med speciella absorbenter.