Förstärkaruppbyggnad


Slutsteget är rent puristiskt uppbyggt. Signalvägarna är korta och all wiring mellan nätdel, kretskort, transformatorer och kontakter är blyskärmade. Några omkopplare förekommer inte eftersom insignalen kommer via ett försteg (som tillåter andra signalkällor än phono).

Försteget innehåller ett speciellt RIIA kort med möjlighet att anpassa värden till den pick-up som används ( fn en Benz-Micro MC).

 

Undre bilden till höger visar en separat basförstärksre
som jag använder i min CD-anläggning.