"Ljudtvätt"

En mer eller mindre varsam "tvätt" kan göras med hjälp av olika " sound cleaning programs" i datorn
Jag föredrar en lätt redigering för att inte alltför mycket information skall gå förlorad från det ursprungliga materialet.

Den digitala tvätten föregås av en noggrann mekanisk tvätt. Jag använder mig av ultraljud i ett bad med destillerat vatten tillsatt med en liten mängd vätmedel (Kodak Photo Flo). Skivan torkas under rotation med en skivborste kopplad till en liten suganordning.

Efter redigeringen bränns resultatet på en CD.
Resultatet blir ofta ett påtagligt ljudlyft.

"Stenkakor"

Naturligtvis spelar jag fortfarande mina 78:or direkt. Genom att jag har musiken lagrad på CD-skivor behöver jag inte tänka på att den nötning som shellackmaterialet utsätts för skall beröva mig dessa gamla inspelningar.
Jag kan dessutom med gott samvete spela dem på akustiska grammofoner, se vintagesidan.